Ambulancezorg voor verwarde personen in Amsterdam uitgebreid

4 oktober 2018

De ambulancezorg aan verwarde personen in Amsterdam is sinds 1 oktober aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. Ambulance Amsterdam heeft het aantal ambulances dat inzetbaar is voor psychiatrie, uitgebreid van twee naar zes. Deze ambulances zijn niet alleen inzetbaar voor acute psychiatrie, maar ook voor zogeheten zorgambulanceritten en ‘medium care’ ambulancezorg.

Ambulance Amsterdam startte vier jaar geleden met de inzet van de ‘psycholance’, een ambulance met een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige aan boord. Daarmee deed het bedrijf een schat aan ervaring op met dit gespecialiseerde vervoer. Die ervaring is nu gebruikt om de ambulancezorg verder uit te breiden en te verbeteren en ambulances bovendien doelmatiger in te zetten.

Ambulance Amsterdam verwacht dat de wachttijden voor ambulancezorg aanzienlijk zullen verminderen of zelfs helemaal gaan verdwijnen. De ambulancezorg voor verwarde personen is vanaf nu ook in de nachten van vrijdag, zaterdag en zondag beschikbaar. Het streven is om op korte termijn uit te breiden naar een beschikbaarheid van 24 uur, 7 dagen in de week. Op momenten dat deze nieuwe vorm van gespecialiseerde ambulancezorg nog niet beschikbaar is, is een reguliere (spoed)ambulance beschikbaar.

De psycholance werd in de afgelopen vier jaar bemand door sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen van de geestelijke gezondheidzorginstelling Arkin, die bij Ambulance Amsterdam waren gedetacheerd. In de afgelopen vier jaar hebben zij de ambulancezorg voor de verwarde patiënten op hoog niveau gebracht. Bovendien hielpen zij om verpleegkundigen uit het eigen team van Ambulance Amsterdam op te leiden en in te werken, zodat ze deze specialistische zorgtaak kunnen overnemen. De sociaalpsychiatrische verpleegkundigen van Arkin kunnen daarom nu terugkeren naar hun eigen werkgever. Ambulance Amsterdam is hen zeer erkentelijk voor hun inzet en hun hulp.