Eerste ervaringen Acuut Zorgportaal positief!
2 mei 2013

Sinds september vorig jaar worden stops in het verzorgingsgebied van de Meldkamer Ambulance Amsterdam gemeld via het Acuut Zorgportaal. Deze webapplicatie is ontwikkeld naar aanleiding van de gezamenlijke notitie van de ROAZ regio's van het VUmc en het AMC over het melden en communiceren van de verschillende stops. Na een positieve evaluatie door de eindgebruikers in november zijn er nieuwe verbeteringen doorgevoerd en staan we aan de vooravond om de applicatie ook bij de andere meldkamers en ziekenhuizen uit de provincies Noord-Holland en Flevoland te implementeren.

Verbeterpunten

Automatisch aflopen

In de ontwikkelfase van het Acuut Zorgportaal is ervoor gekozen dat een ziekenhuis een stop zelf moet opheffen in het systeem. Meerdere signalen hebben laten zien dat stop tijdens de praktijktest onnodig lang in het systeem bleven staan. Om die reden is de software inmiddels aangepast. Nu is het zo dat wanneer de ingevoerde einddatum en –tijd bereikt is de stop automatisch uit het Acuut Zorgportaal wordt gehaald. Een kwartier voor het verstrijken van die eindtijd wordt het ziekenhuis gewaarschuwd zodat de stop eventueel nog verlengd kan worden.

Mailfunctie

Vanuit verschillende ziekenhuizen was de wens om automatisch een mail te versturen wanneer een niet geplande stop is gemeld. Reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de Raad van Bestuur zo snel mogelijk wil weten dat er een stop gemeld is om daarmee direct na te kunnen gaan of de interne procedure rondom het afkondigen van zo'n stop correct is verlopen. Eind vorige maand is deze aanpassing in de software doorgevoerd.

Verdere  uitrol

Na de succesvolle praktijktest bij de meldkamer Amsterdam staan ook de andere meldkamers uit Noord-Holland en Flevoland enthousiast tegenover implementatie van deze applicatie. De verdere uitrol wordt gecoördineerd vanuit bureau TraumaNet AMC en Netwerk Acute Zorg, regio VUmc. Binnenkort wordt er een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd voor zowel ziekenhuizen als meldkamers uit beide regio's. Naast de verdere uitrol in onze eigen regio wordt er vanuit NICTIZ ingezet op verdere implementatie bij andere regio's. Hierdoor zijn al diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor komt er niet alleen regionaal, maar ook landelijk inzicht in de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen. Dit alles met maar één doel, namelijk ervoor zorgen dat de patiënt die acute zorg nodig heeft gedurende 7 x 24 uur zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt.

Rustige Koninginnedag en troonswisseling
2 mei 2013

Het totaal aantal ambulanceritten op 30 april in ons verzorgingsgebied Amsterdam/Amstelland-Zaanstreek/Waterland is opnieuw teruggelopen in vergelijking met voorgaande jaren. Nadat in 2011 op Koninginnedag een piek werd bereikt met 522 A1-spoedritten en A2-urgentieritten, neemt het aantal inzetten sindsdien gestaag af.  In 2012 waren dit er nog 428 en dit jaar ‘slechts’ 309. Een jaarlijkse afname van gemiddeld zo’n 20%. Aan de vooravond van Koninginnedag (de Koninginnenacht) blijkt het aantal inzetten de laatste jaren wel redelijk stabiel: ruim 100. Deze over het geheel genomen relatief lage inzetcijfers, in combinatie met een opgeschaalde capaciteit tot bijna 20% meer paraatheid dan op een normale werkdag en maximale meldkamerbezetting, maakten Koninginnedag goed beheersbaar.

Al met al dus een geslaagde dag, waarop met voldoening en trots door iedere medewerker kan worden teruggekeken. Te meer daar er, voor zover thans bekend is, ook geen agressie-incidentie heeft plaatsgevonden.

Troonswisseling
19 april 2013

Op 28 januari 2013 heeft Hare Majesteit de Koningin in een officiële toespraak aangekondigd af te zullen treden.

Lees meer...

Nachtzorg van start
19 april 2013

Vanaf dinsdag 2 april 2013 verlenen wij nachtzorg in Amsterdam van 23.00 – 7.00 uur. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan nachtelijke (thuis)zorg in opdracht van een aantal thuiszorginstellingen in Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit zowel verzorgende als verpleegkundige handelingen in de thuissituatie en worden verricht door zorgambulancemedemedewerkers die met een zorgambulance ter plaatse komen. De zorgambulancemedewerkers dragen een speciaal ambulance-uniform. Er vindt geen vervoer plaats.

Special Care ambulance gekanteld op de A10-Oost
22 maart 2013

Een special care ambulance van Ambulance Amsterdam is vrijdagmiddag gekanteld op de A10-Oost in Amsterdam.

De ambulance botste even na 15.00 uur op een auto die even daarvoor van een autotrailer was gevallen, meldde de ANWB. Het duurt naar verwachting nog uren voordat de ravage is opgeruimd, zei een woordvoerder. Volgens de politie blijft de snelweg nog tot zeker 18.00 uur afgesloten in verband met sporenonderzoek.

In de ambulance zaten drie personen. Één van hen raakte gewond, liet de politie weten. Hij kon ter plekke worden behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis worden gebracht. De bestuurder van de auto die de aanhanger trok, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

De ringweg is afgesloten tussen Zeeburg en knooppunt Watergraafsmeer. De ambulance had geen sirene en zwaailichten aan op het moment van de aanrijding.