Ambulancezorg goed geregeld vanuit vernieuwde brandweer kazerne Wormerveer
18 oktober 2013

Op vrijdag 18 oktober (her)opent Brandweer Zaanstad de verbouwde kazerne Noord aan de Industrieweg 1C in Wormerveer. Ook voor Ambulance Amsterdam is (opnieuw) plaats gemaakt. Dat verheugt ons zeer! Daardoor is het namelijk mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week, een ambulance in te zetten vanaf een bijzonder gunstig gelegen locatie. Niet alleen geldt dit voor de inwoners van Wormerveer, maar zeker ook voor de bereikbaarheid van het omliggende gebied.

De ambulance in Wormerveer is uiteraard niet de enige in Zaanstreek-Waterland. Ook in Zaanstad, Purmerend en Monnickendam staan er dag en nacht ambulances paraat en zijn er Rapid Responders (solo-ambulances) beschikbaar, inzetbaar in de gehele regio. In combinatie met Wormerveer is de spreiding van ambulances daardoor optimaal geregeld.  In totaal zijn er doordeweeks per etmaal 18 ambulances in de hele regio inzetbaar en in de weekenden 17.

Vanaf begin 2014 wordt de capaciteit verder uitgebreid en komt er nog tenminste een extra dienst per dag bij!

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) officieel geopend
18 oktober 2013

De aansturing van Brandweer, Politie en Ambulance bevindt zich sinds het voorjaar van 2013 onder één dak: de Gemeenschappelijke Meldkamer(GMK) aan de Elandsgracht in Amsterdam. Alle meldingen om hulpverlening komen daarmee op één plek binnen, wat tot een snellere inzet van de hulpdiensten moet leiden. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) vormt binnen de GMK een zelfstandig onderdeel en regelt de ambulancezorg in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Daarbij wordt strikt volgens protocol gewerkt met inachtneming van alle eisen ten aanzien van geheimhouding en privacy van de burger.

Onlangs verrichtte Burgemeester Van der Laan de officiële opening van de GMK. Het spreekwoordelijke lint werd met Burgemeester van der Laan doorgeknipt door drie centralisten van de verschillende disciplines.

opening meldkamer

16 september 2013, de GMK wordt geopend

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe standplaats in Amsterdam-west
5 juli 2013

Medio 2014 zal Ambulance Amsterdam een nieuwe vestiging openen in Amsterdam-west bij het Sint Lucas Andreasziekenhuis. Met deze extra standplaats kunnen snellere aanrijtijden binnen ons verzorgingsgebied worden gerealiseerd. Tevens geldt de locatie als versterking van de acute zorgketen: Ambulancezorg-Huisartsenpost-SEH. In de nieuwbouw kunnen maximaal 6 ambulances (en 1 reserve) gestationeerd worden.

Brandweer en ambulance verstevigen samenwerking
24 juni 2013

Brandweer Purmerend verstevigt de samenwerking met de Ambulance Amsterdam. Deze maand besloten zij een duurzame stagerelatie met elkaar aan te gaan, om elkaar meer inzicht te geven in elkaars werkwijze. Om dit te bereiken lopen verpleegkundige van de ambulancedienst en repressief leidinggevenden van de brandweer mee tijdens een reguliere dienst van de andere partij. Het uiteindelijk doel is een optimale samenwerking realiseren, wat resulteert in de juiste hulpverlening voor de burger. In het najaar vindt de eerste stagedag plaats.

Beide partijen willen meer inzicht verkrijgen in elkaars werkwijze. Werkprotocollen, procedures en casusbesprekingen komen aan de orde tijdens zo'n stagedag. Hiervoor is een stageboek ontworpen. Zo weten zij precies wat zij van elkaar kunnen verwachten in de samenwerking. De opgedane kennis en ervaringen worden geregistreerd. Leerpunten komen terug in oefeningen en bijscholingsmomenten.

Samenwerking

Tijdens een incident werken brandweer en ambulancedienst intensief samen. Denk hierbij aan verkeersongevallen, waterongevallen, brand of situaties met gevaarlijke stoffen. In bepaalde gevallen betreft dit het beschikbaar stellen van materieel. Ook werken zij preventief samen: elkaar voorbereiden op incidenten en gezamenlijk oefenen.
brandweer en ambulance

Uitstekend gebruik C2000 door ambulancezorg op Kroningsdag
4 juni 2013

De troonswisseling maakte van 30 april 2013 een zeer grootschalig evenement. Vanuit het perspectief van het C2000-verbetertraject waren velen benieuwd naar de ervaringen rond het gebruik van C2000 op deze dag. Dit artikel geeft een globale indruk.

Aanloop 30 april
In de aanloop naar 30 april stemden de disciplines onderling af over verdeling van capaciteit, etherdiscipline en regie. Capaciteit (ruimte op het netwerk) vormde een uitdaging omdat nog niet alle disciplines hun verbindingsschema's gesaneerd hadden zoals ambulancezorg dat wel gedaan had. Als gevolg hiervan moest de capaciteit tijdelijk worden uitgebreid en moesten verbindingsschema's worden aangepast. Ambulancezorg behield haar standaardwijze van communiceren omdat Ambulancezorg Nederland (AZN) de benodigde verbeteringen, zoals het werken met één gespreksgroep per ambulance, al ruim van tevoren had doorgevoerd.

Extra technische aanpassingen
Naast capaciteitsuitbreiding werden enkele andere technische aanpassingen aan het netwerk gedaan, zoals gebruik van extra Tetra netwerken en voortdurende monitoring van het gebruik. Uit verschillende onderzoeken was immers bekend hoe belastend onjuist schakelen, meeluisteren en slechte etherdiscipline zijn. Op basis van deze kennis en met gebruikmaking van de nieuwe opleidingsmaterialen uit het Portogewoon traject zijn medewerkers in Amsterdam met spoed bijgeschoold. AZN nam de regie bij het landelijk verspreiden van de door Ambulancezorg Amsterdam opgestelde tijdelijke procedure 'Schakelen naar AAM-INMELD13', compleet met de nieuwste animaties uit het opleidingsprogramma Portogewoon.
 
Op 30 april
Tijdens de troonswisseling en Koningsvaart is het netwerk gemonitord vanuit het hoofdbureau van Politie in Amsterdam. Daar bemande een multidisciplinaire bezetting van politie, brandweer en ambulancezorg, ondersteund door het Netwerk Management Centrum, twee C2000 monitorposities, zodat bij problemen direct kon worden ingegrepen. Het team controleerde onder meer of de juiste gespreksgroepen werden gebruikt. Het had mandaat van het ministerie van V&J om randapparatuur uit het netwerk te halen wanneer eindgebruikers niet conform de voorgeschreven verbindingsschema's handelden. Het team kon real-time aangeven welke randapparatuur verkeerd geschakeld was, maar bijvoorbeeld ook wat het effect was van de Koningsvaart op de communicatie in de buurregio Zaanstreek-Waterland. Het bleek dat behoorlijk wat apparaten verkeerd waren ingesteld wat uiteindelijk resulteerde in het verwijderen uit het netwerk van tientallen randapparaten. Ambulancezorgmedewerkers bleken echter prima op de hoogte van de geldende procedures en hoefden nauwelijks te worden gecorrigeerd.
 
Conclusie
Gedurende de hele dag heeft het C2000 netwerk goed gefunctioneerd, er waren nagenoeg geen capaciteitsproblemen ('busy's'). Naast een goede voorbereiding en samenwerking werpt ook het implementeren van de diverse verbetermaatregelen duidelijk haar vruchten af.
 
Vragen of meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Roger Weimar, projectleider C2000 bij AZN, via 06 102 08 575.

AZN Nieuwsbrief | mei 2013