Ambulance Amsterdam ondersteunt Cycling for Brains
29 september 2017

Tien fanatieke hobbyfietsers van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid brengen van 2 tot en met 6 oktober op de fiets een flitsbezoek aan (bijna) alle ambulancediensten in Nederland. Met hun monstertocht van 1100 km wordt sponsorgeld opgehaald voor de Hersenstichting. Op vrijdagmiddag 6 oktober wordt Amsterdam aangedaan. Donaties zijn welkom!

 

 

Berichtgeving over voorbereiding terreur
30 augustus 2017

Op woensdag 30 augustus zijn er in diverse media berichten verschenen dat ambulance medewerkers niet goed voorbereid zijn op aanslagen. De vakbonden FNV en CNV hebben hier hun zorgen over uitgesproken.

Ambulance Amsterdam herkent zich niet in deze berichtgeving. Onze collega’s zijn voorbereid door de scholing ‘Wees Voorbereid’ die sinds begin dit jaar loopt. Al onze ambulances zijn uitgerust met een ‘grote verwondingen set’ incl. tourniquets. Daarnaast heeft onze organisatie de beschikking over bijna 200 TGB (terreur) pakketten die bij een aanslag of incidenten snel ter plaatse gebracht kunnen worden.

Ter ondersteuning hebben wij als organisatie de beschikking over een SORT (Special Operations Respons Team) en een HART (CBRNE) team dat 24*7 inzetbaar is. Beide teams zijn zeer goed getraind.

 

 

Publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ eindigt
31 juli 2017

Na 4,5 jaar landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ (dmvda), is het formele einde van de campagne in zicht. Met de Azn-uitgave ‘De mensen van de ambulance? Die redden levens!’ wordt teruggekeken op de aanleiding, doelstellingen, feiten, achtergronden, resultaten en reacties op de campagne.

Informatie over ambulancezorg is en blijft belangrijk. Om die reden blijven zowel de social media kanalen van ‘De mensen van de ambulance’ (Twitter @vandeambulance en Facebook ‘De mensen van de ambulance’) als de website (www.demensenvandeambulance.nl) in de lucht.

Het boekje ‘De mensen van de ambulance? Die redden levens!’ is door Azn zowel off- als online verspreid onder alle RAV’s, V&VN ambulancezorg, NVMMA, een groot aantal ziekenhuizen, HAP’s, het ministerie van VWS en communicatieafdelingen van ketenpartners.

 

 

Rapportage stroomstoring
27 juli 2017

Vandaag is de het onderzoeksrapport van IGZ/IVJ/AT over de stroomstoring in Amsterdam en omstreken van 17 januari jl. verschenen. In dit rapport wordt ook aandacht geschonken aan de rol van Ambulance Amsterdam en dan met name de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Na bestudering van de conclusies en aanbevelingen van het rapport zullen deze eerst nader worden besproken met betrokken partijen.

 

 

 

Groot vertrouwen in ambulancezorg
29 juni 2017

Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Wederom positief

Newcom bracht in 2012 het imago van de ambulancesector voor de eerste keer in kaart. Destijds scoorde ambulancezorg hoge ogen bij het brede publiek. Dit beeld is, zo blijkt uit het recente imago-onderzoek, overeind gebleven. “Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. De ambulancesector blijft zich voortdurend verder ontwikkelen, onder meer om tegemoet te blijven komen aan de steeds complexere zorgvraag van de patient”, geeft Simons aan.
 

Voorlichting belangrijk

De verwachtingen die mensen hebben van ambulancezorg zijn niet altijd juist. Zo denken veel mensen bijvoorbeeld, ten onrechte, dat de ambulance de patient altijd naar het ziekenhuis brengt. De afgelopen drie jaar heeft de sector via de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ flink ingezet op meer informatie over ambulancezorg. De uitkomsten van het imago-onderzoek laten zien dat voorlichting over ambulancezorg belangrijk blijft. De ambulancesector blijft de communicatiemiddelen die voor de campagne ontwikkeld zijn daarom actief inzetten.
 

Veel respect

Het creëren van respect voor ambulancehulpverleners was ook een belangrijk doel van de campagne. Daarmee zit het gelukkig meer dan goed: het overgrote deel van Nederland (89%) geeft aan dat zij veel respect heeft voor ambulancehulpverleners.
 

Pluim voor ambulancezorgverleners

Volgens Simons zijn de uitkomsten van het imago-onderzoek een welverdiende pluim voor ambulancezorgverleners die 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staan om zorg te verlenen. “Ambulancezorg is een relatief kleine sector, maar een onmisbare schakel in de keten van acute zorg. Het is goed om te zien dat ambulancezorg zo hoog gewaardeerd wordt”, besluit Simons.