Koningsdag 2017: vergelijkbaar met voorgaande jaren
28 april 2017

Koningsdag 2017 ligt inmiddels weer achter ons. Ondanks het matige weer is er weer een behoorlijk beroep gedaan op de ambulancezorg in ons verzorgingsgebied. Toch bleef, zowel in de ‘Koningsnacht’ als op Koningsdag zelf, het aantal (112-)meldingen goed beheersbaar. Dit kwam mede door de extra paraatheid die is ingezet. Al met al was het algemene beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Klaar voor Koningsdag
25 april 2017

Ambulance Amsterdam staat klaar om de ambulancezorg tijdens Koningsnacht en op Koningsdag in en rond Amsterdam goed te laten verlopen. We wensen iedereen in ieder geval een fijne Koningsdag toe!

OTCRij en Ambulance Amsterdam tekenen samenwerkings-convenant
2 februari 2017

Afgelopen week hebben het OTCRij-rijopleidingsinstituut van Defensie en Ambulance Amsterdam een samenwerkingsconvenant getekend. De kern van dit convenant is dat Ambulance Amsterdam voor haar opleidingen gestructureerd gebruik gaat maken van de moderne infrastructuur van het OTCRij, waaronder het verkeersoefenterrein, de voertuigbeheersingsbaan en leslokalen. Als tegenprestatie gaat Ambulance Amsterdam op jaarbasis specifieke rijopleidingen verzorgen voor Defensiepersoneel. Ook biedt Ambulance Amsterdam stageplaatsen aan voor medisch personeel van Defensie.

Het OTCRij stelt zich actief op inzake samenwerking met branchegenoten. Dit doet zij naast reguliere rijopleidingen vooral op het gebied van voortgezette rijopleidingen en -trainingen. Deze samenwerking is in het bijzonder gericht op uitwisseling van kennis en informatie, alsmede op inzet van instructiecapaciteit indien die niet volledig wordt benut. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een win-win situatie. Het OTCRij had voor de totstandkoming van het convenant de afgelopen drie jaar reeds een informele samenwerking met Ambulance Amsterdam.  

fb1 1

 fb1 2

 

 

 

 

 

FNV weer in gesprek met Ambulance Amsterdam
12 januari 2017

FNV en Ambulance Amsterdam zijn vanaf heden weer constructief met elkaar in overleg.  Zie ook bijgaand gezamenlijk communiqué over het ‘hoe en waarom’.

Directeur Jan Pierik vertrekt bij Ambulance Amsterdam
2 januari 2017

Jan Pierik is op 31 december 2016 gestopt als directeur van Ambulance Amsterdam. De Raad van Commissarissen en Jan Pierik hebben daartoe in goed overleg besloten.

Lees hier het hele bericht.